ارتباط با ما

گروه هلدینگ سورین متعهد شده است که محصولات هوشمندانه ای را برای صنعت بسته بندی پلاستیک فراهم نماید. محصولاتی که برای بسته بندی صنایع آشامیدنی، نوشیدنی ،لبنیات و دارویی مواد مصرفی آنها و همچنین قطعات اتومبیل و لوازم خانگی کاربرد دارند.